Ontdek de gezelligste volleybal vereniging van Leeuwarden!

Iedereen die geïnteresseerd is om lid te worden van Leevoc kan twee keer vrijblijvend met een team meetrainen. Hierdoor kun je, zonder verdere verplichtingen, ervaren of je een goed gevoel hebt bij dat team en bij onze vereniging. Profiteer en train gratis een keer mee: mail de Technische Commissie.

Na twee proeftrainingen wordt in overleg met trainer, speler en TC bepaald in welk team je geplaatst wordt. Lid worden gaat door middel van het invullen van het digitale aanmeldformulier of door het invullen en ondertekenen van het fysieke aanmeldingsformulier. Dit formulier kun je hieronder downloaden en uitprinten of verkrijgen bij de trainer van het team waarbij je hebt meegetraind. Het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier lever je vervolgens in bij de trainer van jouw team.

Op het formulier geef je ook aan of je aan de competitie wilt deelnemen. Als dit het geval is dan zorgt de ledenadministratie ervoor dat je wordt aangemeld bij de NeVoBo. Heb je nog nooit competitie gespeeld of is je oude spelerskaart niet beschikbaar, dan moet je ook een (digitale) pasfoto inleveren bij het aanmeldingsformulier. Spelers, die bij een andere vereniging hebben gespeeld en al een spelerskaart van de NeVoBo hebben, dienen deze bij hun vorige vereniging op te vragen. De contributie is als volgt:

  • Dames promotieklasse: twee keer 2 uur trainen en competitie spelen € 41,- per maand
  • Heren promotieklasse: een keer 1,5 uur trainen en competitie spelen € 31,- per maand
  • Eerste klasse en lager: een keer 1,5 uur trainen en competitie spelen € 30,- per maand
  • Eén keer trainen en geen competitie spelen € 22,- per maand
  • Studenten krijgen de eerste helft van het jaar € 3,50 korting per maand. Daarna €1,- per maand zolang je nog student bent.

De contributie wordt geheven in 10 maanden (september t/m juni).

De kosten voor de bondscontributie bedragen € 17,50 per seizoen.

Meer informatie: mail de Technische Commissie.

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen door dit schriftelijk (per brief of e-mail) kenbaar te maken bij de ledenadministratie (ledenadministratie@leevoc.nl). De opzegging is officieel wanneer je de ontvangstbevestiging vanuit de ledenadministratie hebt ontvangen. Na opzegging van het lidmaatschap -ongeacht de reden of oorzaak- is nog contributie verschuldigd over de lopende maand en de daarop volgende maand. Als de de competitie wordt uitgespeeld en/of er wordt getraind in april of later dan moet de contributie van het lopende seizoen volledig worden betaald.