Leevoc staat bekend om de prettige verenigingssfeer en streeft ernaar deze gezelligheid vast te houden. We bieden volleybal op verscheidene niveaus en verwachten sportieve inzet van alle teams om vertegenwoordiging op alle niveaus te kunnen vasthouden. We werken volleybalbreed (o.a. gezamenlijke wedstrijddagen en beachvolleybal) samen met andere (volleybal)verenigingen en partners in Leeuwarden e.o. om onze doelen te verwezenlijken. Leevoc heeft drie beleidslijnen uitgewerkt:

  •  Versterken, bij Leevoc doen we al heel erg veel goed. We hebben een gezellige vereniging waar mensen met veel plezier heen komen, we hebben een gezonde financiĆ«le uitgangspositie, we bieden volleybal op diverse niveaus en we hebben betrokken leden. Deze elementen zijn sterk en willen we verder versterken.
  • Verbinden, als Leevoc kunnen we het niet alleen aan. We hebben partners nodig om aan onze doelen te kunnen voldoen. Er liggen echter ook nog vele kansen bij de omgeving om ons heen. Hier willen we graag in investeren.

Lees hier de beleidsvisie van Leevoc voor de periode 2018-2022.