Zaalwacht Ruilen mag, maar dit moet onderling geregeld worden. De andere donderdagen heeft een team van VC058 zaalwacht. Zaalwacht op zaterdag Op zaterdag zijn de teams zelf verantwoordelijk voor op- en afbouw van hun veld en versturen van het wedstrijdformulier. Taken van de zaalwacht

  1. Een half uur voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. Tevens dient er CONSTANT iemand beschikbaar zijn om onderstaande taken (indien nodig) uit te voeren.
  2. a. Indien nodig thuisspelend team(s) wijzen op hun plichten. b. Is het team niet tijdig aanwezig hun taak overnemen (dit melden bij het wedstrijdsecretariaat van je eigen vereniging). c. In sporthallen welke scheidingsnetten hebben dient de ZAALWACHT deze netten aan te brengen en op te ruimen
  3. De wedstrijden op tijd laten beginnen en hier eventueel de scheidsrechter op aanspreken. Mocht een scheidsrechter zijn/haar eigen wedstrijd nog niet hebben beƫindigd, de betreffende teams als zaalwacht verzoeken om in te spelen zodat wanneer de scheidsrechter aanwezig is, de wedstrijd direct kan beginnen.
  4. Als de scheidsrechter niet komt opdagen, zorgen voor een andere scheidsrechter.
  5. Bespreek met gedeelde zaalwacht op welk tijdstip de overname plaatsvindt
  6. Na de wedstrijden opruimen van het materieel en de teams aansturen zelf hun eigen veld af te bouwen.

De zaalwacht ziet er op toe dat de orde in de hal wordt gehandhaafd en de voorwaarden waaronder de hal wordt gehuurd, voor zover het de regels betreft vermeld, worden nagekomen.